Kategoriat
Meno-paluu

Kotimaahan paluu

Kotimaahan paluuseen liittyvät ongelmat ovat yllättävyytensä vuoksi vaikeampia käsitellä kuin vieraaseen kulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Perheet muuttavat palatessaan tavallisesti tuttuun ympäristöön. Maailmalle lähtiessään he tiesivät, että elämä olisi uudessa maassa erilaista, mutta he eivät olleet osanneet valmistautua siihen, että kotimaakin on muuttunut. Paluumuuttajan kannalta kuitenkin kaikki on muuttunut; kotimaa, työpaikka, koulu, ystävät, pukeutuminen ja mitä ei useinkaan huomata – sinä itse olet muuttunut. Siirtyessäsi ja sopeutuessasi uuteen asemapaikkaan ja kulttuuriin joudut usein miettimään uudelleen omaa arvomaailmaasi, tekemään myönnytyksiä ja ehkä luopumaan joistakin arvoistasi. Myös tapasi katsoa maailmaa on muuttunut, perspektiivisi on laajentunut.

Nyt olet uuden tilanteen edessä – kotimaa, työpaikka ja ystävät eivät ymmärrä uutta minääsi. Tutkimusten mukaan jopa 80 % palaajista kokee takaisinpaluun vaikeampana kuin muuttamisen vieraaseen kulttuuriin. Työntekijän kannalta suurin ongelma on se, että yritykset eivät vieläkään osaa hyödyntää kansainvälisissä tehtävissä hankittua osaamista. Työntekijät rekrytoidaan, lähetetään maailmalle ja unohdetaan, että sekä yrityksen että työntekijän kannalta heidän kokemustaan ja lisääntynyttä ammattitaitoaan pitäisi hyödyntää yrityksessä. Jos yritys ei voi järjestää työntekijöille motivoivaa työtä, he voivat yrityksessä erotessaan viedä mukanaan kallisarvoista tietämystä kilpailijoille. Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan jopa 25 % komennuksilta palaajista jättää emoyrityksen vuoden sisällä kotimaahan paluunsa jälkeen.

Suurin osa kansainvälisissä tehtävissä toimivista on perheellisiä. Ulkomaankomennukselle lähdettäessä mukana seuraava puoliso joutuu usein jättämään työnsä ja takaisin palattaessa työn saanti on vaikeaa. Puoliso hoitaa usein myös käytännön asettautumiseen ja lasten sopeutumiseen liittyvät tehtävät. Pienten lasten kohdalla sopeutumisongelmat ovat vähäisiä. Murrosikäisten kohdalla ongelmia on enemmän, koska heille on tärkeää sopeutua ja löytää paikkansa vertaisryhmässä. Myös koulutyö voi olla erilaista mihin nuoret ovat tottuneet kansainvälisissä kouluissa.

On kuitenkin muistettava, että palaajat ja heidän kokemuksensa ovat erilaisia: Jotkut palaavat vuoden, toiset viiden vuoden jälkeen, joillekin asemamaa on ollut paratiisi, joillekin jotain muuta. Paluu Aasiasta on erilaista kuin paluu Euroopasta, lapsiperheiden ja sinkkujen ongelmat ovat erilaisia.

Kotiinpaluun helpottamiseksi on tärkeintä tiedostaa ongelmat jo lähtövaiheessa ja muistaa pitää yhteyttä sekä emoyritykseen että kotimaassa oleviin sukulaisiin ja tuttaviin.

Marja Saviaro
Return Ticket