Suomi


Seurat ja järjestöt

Suomi-Seura
Mariankatu 8
00170 Helsinki
p. +358 – (0)9 – 684 121 0
f. +358 – (0)9 – 684 121 40
e-mail: suomis@suomi-seura.fi
web: www.suomi-seura.fi

Suomi-seura on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien etujärjestö, joka toimii yhdyssiteenä kotimaan ja ulkomailla pysyvästi tai väliaikaisesti asuvien suomalaisten välillä. Se on myös ajanmukaisen Suomi-kuvan välittäjä, joka ulkosuomalaisten keskuuteen luomansa yhteysverkoston avulla tekee tunnetuksi suomalaista kulttuuria, taloutta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa. Vuonna 1927 perustettu Suomi-Seura on sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka piirissä toimii noin 50.000 ihmistä lähes sadassa maassa.

Suomen Paluumuuttajat Ry
Salmenmäentie 30 A 30 08350 Routio
tel +358 – (0)19 – 33 66 00
e-mail: info@palmut.fi
web: www.palmut.fi

Suomen Paluumuuttajat ry on Suomeen palanneitten suomalaissiirtolaisten ja heidän jälkeläistensä oma etu- ja harrastusjärjestö. Yhdistys toimii myös tukiverkostona kaikille Suomeen palaaville ja sen jäsenistö koostuu Ruotsista, Keski-Euroopasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Etelä-Amerikasta ja Australiasta palanneista entisistä ulkosuomalaisista.

Xpat Club
Varapj. Marja Saviaro
e-mail: marja.saviaro@returnticket.fi
web: www.xpat-klubi.fi

Xpat-klubi on ulkomaankomennukselle lähteville, siellä oleville ja kotimaahan palaaville ekspattiperheille tarkoitettu yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on luoda perheille tukiverkosto ja paikka kokemusten vaihtoon. Yhdistys jakaa tietoa sekä painetussa muodossa että internetissä, järjestää klubi-iltoja, osallistuu alan tutkimushankkeisiin sekä pyrkii muutenkin aktiivisesti edistämään ekspatriaattien keskinäistä yhteydenpitoa ja kokemustenvaihtoa. Xpat-klubi tukee toiminallaan myös organisaatioita, jotka lähettävät työntekijöitään ulkomaille. Klubi on avoin kaikille nykyisille ja entisille ekspatriaattiperheille.


Seurakunnat

Suomen Merimieskirkko ry
Albertinkatu 2B
00150 Helsinki
p. 6962 450
www.merimieskirkko.fi

Vuonna 1875 perustetun Suomen Merimieskirkko ry:n tarkoituksena on yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti tehdä kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja diakonista työtä merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien suomalaisten parissa ja toteuttaa kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa. Merimieskirkoilla kohtaa merenkulkijoiden ja siirtolaisten lisäksi liikemiehiä, virkamiehiä, työkomennuksella olevia, rekkamiehiä, turisteja, Interrail-matkaajia, opiskelijoita, au paireja ynnä muita, siis aivan ketä tahansa.

Kirkon ulkoasiain osasto
(Kirkon toimitalo, Katajanokka)
PL 185, Satamakatu 11
00161 Helsinki
puh. (09) 18021
fax (09) 1802 230
www.evl.fi/kkh/kuo

Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston tehtävänä on hoitaa kirkon ekumeenisia suhteita ja niihin liittyviä teologisia asioita, vastata ulkomailla asuvien suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävästä kirkollisesta työstä sekä edistää kirkon lähetystyötä ja tukea kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyötä.

Suomen ortodoksinen kirkko
Karjalankatu 1
70100 KUOPIO
puhelin (017) 287 2200
telefax (017) 287 2211
Kirkollishallitus@ort.fi
www.ort.fi

International Evangelical Church (IEC) / Kansainvälinen seurakunta
Pastori Timo Keskitalo
Ruoholahdenkatu 16
00180 Helsinki
puh +358 9 5868770
office@church.fi
www.church.fi

IEC on monikulttuurinen tunnustustenvälinen seurakunta, joka kokoaa joka sunnuntai keskim 250 henkeä kahteen englanninkieliseen jumalanpalvelukseen. Väkeä on 60 kansallisuudesta. Mukana on paljon nuoria aikuisia ja nuoria perheitä. Joukossa on opiskelun, työn ja avioliiton kautta Suomeen tulleita, kuten myös turvapaikan hakijoita ja suomalaisia paluumuuttajia. Järjestämme myös suomenkielen kursseja ja kokoontumisia muilla kielillä.


Muut ryhmät

Ulkosuomalaisparlamentti
c/o Suomi-Seura
Mariankatu 8
FIN 00170 Helsinki
p. +358 – (0)9 – 6841210
f.: +358 – (0)9 – 68412140
e-mail: uparl@uparlamentti.org
internet: www.uparlamentti.org

Ulkosuomalaisparlamentti on maailmalla toimivien suomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumi. Ulkosuomalaisparlamentin tarkoitus on saada maailmalla asuvien suomalaisten ääni paremmin kuuluviin. Parlamentin koordinaattorina toimii Suomi-Seura ry.


Media, postituslistat ja sivustot

Expatrium
PL 557
00101 Helsinki
puh. +358-9-654141
fax +358-9-62280011
web: www.expatrium.fi

Expatrium on ulkomailla asuvan ja ulkomaille muuttavan suomalaisen asia-aikakauslehti. Expatrium julkaisee vuosittain erilaisia hyötykirjoja ja raportteja. Osa niistä on ilmaisia lehden tilaajille.

Suomen Silta
c/o Suomi-Seura
Mariankatu 8
FIN 00170 Helsinki

Suomen Silta on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Suomi-Seuran julkaisema aikakauslehti. Lehti antaa ajankohtaista tietoa Suomen tapahtumista ja kertoo ulkosuomalaisten kuulumisia.


Suomi-koulut

Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu
Kansanvalistusseura
Döbelninkatu 2 E 28
00260 Helsinki.
tel. +358-9-5491 8861
fax +358-9-5491 8811
e-mail: tuija.tammelander@kvs.fi
web: www.kvs.fi

Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu on toiminut Kansanvalistusseuran Etäopiston yhteydessä jo vuodesta 1975. Kotiperuskoulu tarjoaa väliaikaisesti ulkomailla asuville suomalaislapsille mahdollisuuden seurata Suomen peruskoulun keskeisiä sisältöjä kaikkialta maailmasta. Sen tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa lasten sopeutumista suomalaiseen kouluun, kun perhe palaa kotimaahan. Kotiperuskoululla on opiskelijoita yli 80 maassa.

Viittakiven Opisto
14700 HAUHO
p. 03- 6448 20
f. 03-6448 222
e. vic@ofw.fi
w. www.ofw.fi/viittakivi

Viittakivi on monikulttuurinen kohtauspaikka aikuisille. Se on Suomen ensimmäinen kansainvälinen kansanopisto. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia – yllättäviäkin selviytymisen keinoja. Kesäohjelmaan kuuluu eri aiheisia lyhytkursseja, mm. suomen kielen kurssi. Ohjelmaamme sisältyy myös peruskouluopetusta maahanmuuttajille ja Monikulttuurinen 10, peruskoulun lisäluokka. Viittakiven opisto on vuodesta 1995 alkaen tarjonnut myös Hämeenlinnassa Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston ostamaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta maahanmuuttajille.


Suomen edustustot ja muut viralliset laitokset

Tästä aiheesta ei valitettavasti löydy merkintää.


Sekalaista

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
PL 343
00531 Helsinki
Käyntiosoite:
Hakaniemenkatu 2, 2. krs.
puh. (09) 7747 7033 (vaihde)
fax (09) 7747 7064
e-mail: cimoinfo@cimo.fi
web: www.cimo.fi

Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn (Centre for International Mobility) tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen ja työelämän alueilla sekä nuorison keskuudessa. Lisäksi CIMO edesauttaa Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomailla. CIMO hallinnoi stipendi- ja vaihto-ohjelmia ja vastaa useiden Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. CIMO tukee kansainvälistymistä koulutuksen, tiedotuksen, neuvonnan ja julkaisujen avulla sekä markkinoi suomalaista koulutusta ulkomailla.

Return Ticket
Mannerheimintie 8 A, 9.kerros
00100 Helsinki
puh. (09) 68744710
GSM 0503374817
marja.saviaro@returnticket.net
www.returnticket.net

Return Ticket on v. 1997 perustettu, kansainvälistymiseen liittyviä valmennus- ja konsultointipalveluja tarjoava yritys. Toiminnan yleistavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia hallita kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja auttaa ulkomaankomennuksille lähteviä työntekijöitä ja heidän perheitään sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja aikanaan takaisin kotimaahan. Valmennuksessa selvitetään myös kulttuurierojen ja käyttäytymisen taustalla olevia syitä. Palvelun laadun takaavat asiantuntijat, joilla on sekä teoreettinen että kokemusperäinen tieto valmennusohjelman eri osa-alueista.

InterCultura Management Oy
Mannerheimintie 27 A
00250 Helsinki
tel. (09) 2530 2400
gsm. 040 577 7205
www.ic-management.com

InterCultura Management on Helsingissä toimiva tutkimus, valmennus ja konsultointi yritys, joka on erikoistunut yritysten kansainvälisten siirtojen hallintaan ja kulttuurienväliseen viestintään.

Asianajotoimisto Bergmann Oy
Eteläranta 4 B 9
00130 Helsinki
puh. +358-9-6962 070
faksi +358-9-6962 0710
web: www.bjl-legal.com

Asianajotoimistomme Hampurissa, Münchenissä ja Helsingissä tarjoavat palvelujaan ulkosuomalaisille.


Yhteydet Suomessa

Ystävyysseurojen liitto ry
Itä-Pasila, Rauhanasema
PL 23
00521 Helsinki
p. (09) 8766 036
f. (09) 8766 036
e. ysl@saunalahti.fi
w. www.saunalahti.fi/ysl

Seuran tehtävänä on edistää jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä ja ylläpitää suhteita niihin yhteisöihin, jotka toimivat maailman eri kansojen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön hyväksi. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös kiinnittämään viranomaisten ja suuren yleisön huomiota kansainvälisen ystävyysseuratoiminnan tärkeyteen.