Alankomaat


Seurat ja järjestöt

Verening Nederland-Finland / Alankomaat-Suomi-Yhdistys
secretariaat
c/o Haverkamp 132
2592 BK Den Haag
The Netherlands
Email : info@vnf.nu

Alankomaat-Suomi -yhdistys edistää Alankomaiden ja Suomen välisiä suhteita järjestämällä perinteisiä suomalaisia juhlia (esim. itsenäisyys-, juhannus-, ja vappujuhlia) sekä erilaisia suomalaisia kulttuuritapahtumia kuten elokuvanäytöksiä, esitelmiä ja näyttelyitä. Yhdistykseen kuuluu noin 900 jäsentä. Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset että yritykset. Yhdistyksen lehti Aviisi ilmestyy kaksikielisenä viisi kertaa vuodessa. Yhdistyksellä on myös oma kotisivu, josta löytyy tuoreimmat tiedot Suomea koskevista tapahtumista ja ’online-versio’ Aviisi lehdestä. Muutamat matkatoimistot antavat yhdistyksen jäsenille alennuksia Suomen matkoista.


Seurakunnat

Suomen Merimieskirkko
Pastori Timo Frilander
Finse Zeemanskerk
s’-Gravendijkwal 64
NL-3014 EG Rotterdam
p. +31-10-436 6164
p. +31-10-436 0658 (k)
f. +31-10-436 7505
e. info@finsekerk.com
w. www.finsekerk.com

Suomen Merimieskirkko Rotterdamissa on suomalaisen toiminnan keskus Alankomaissa. Sieltä löytyvät: kahvio, suomalainen kauppa, kirkko, suomalaisia lehtiä ja kirjoja, pihasauna, biljardi ja vierashuone. Mainio paikka myös kokouksille ja perhejuhlille. Vihreä keidas suurkaupungin keskellä. Runsaasti pysäköintitilaa. Helppo tulla myös yleisillä kulkuneuvoilla.

Merimieskirkko järjestää mm. kulttuuritapahtumia, juhlia, koulutusta, joulu- ja pääsiäismarkkinat, naistenpiirejä, äitien ja lasten toimintaa, Au Pair ja opiskelija -tapaamisia, jumalanpalveluksia, vuotuiset Suomalaisen Naisen päivät, kirkollisia toimituksia ja ystäväpalvelutoimintaa.

Rotterdamin suomalaisen merimieskirkon toiminnassa oli viime vuonna yli 27.000 suomalaista ja hollantilaista. Kirkolla työskentelevät pappi, sosiaalikuraattori, emäntä, apuemäntä ja vapaaehtoistyöntekijät. Toiminta on pääosin oman varainhankinnan ja Suomesta tulevan vapaaehtoisen tuen varassa.


Muut ryhmät

– – –


Media, postituslistat ja sivustot

Johtoloisto
Timo Frilander
S-Gravendijikwal 64, NL-3014 EG Rotterdam
p. +31 10 436 6164
f. +31 10 436 7505
e. info@finsekerk.com
w. www.finsekerk.com

Lehteä julkaisee Suomen Merimieskirkko Rotterdamissa. Lehdellä on jo 15. vuosikerta. Johtoloisto kertoo toiminnasta ja tapahtumista sekä julkaisee erilaisia artikkeleja ja haastatteluja. Lehti lähetetään maksutta kaikille Alankomaiden suomalaisille. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

Pohjan Akka
Tuula Read
Oostveenweg 126, 7533 VX Enschede
p. +31 053 4323518
f. +31 053 4307359 Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Ned-fin
e. ned-fin-owner@yahoogroups.com
w. http://groups.yahoo.com/group/ned-fin

Yhteiskulttuurillinen postitus- ja keskustelulista Suomen ja Alankomaiden välillä. Kielet: Hollanti, suomi ja englanti.

Alankomaat/Hollanti Linkit
www.alankomaat.info

Suomenkielinen portaali/linkkilista erilaisiin palveluihin.


Suomi-koulut

Suomi-koulu Groningen
www.suomikoulugroningen.nl

Groningenin Suomi-koulussa järjestetään suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville lapsille. Koemme tärkeäksi, että täällä asuvat suomalaislapset saavat mahdollisuuden tutustua suomalaisiin juuriinsa ja ylläpitää suomen kieltä, ja että he voivat kokea suomen kielenkin olevan leikkien ja normaalin kanssakäymisen kieli samanikäisten lasten kanssa.

Haagin ja Amsterdamin Suomi-koulut
Marja-Liisa Iivanainen
p. 020 639 2298
p. 06 15 470 379
e. opettajat@suomi-koulu.nl
w. www.suomi-koulu.nl

Koulussa opiskellaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää oppilaiden suomen kielen taitoja siten, että ne vastaavat samanikäisten Suomessa opiskelevien lasten taitoja. Kaikki lapset, joilla on pysyvä kosketus suomenkieliseen ympäristöön ovat kouluun tervetulleita. Opetuksessa pyritään seuraamaan Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen opetussuunnitelmaa, jotta oppilaiden mahdollinen paluu omalle luokkatasolleen olisi helppoa. Suomi-koulussa on myös mahdollista suorittaa kansainväliseen ylioppilastutkintoon (International Baccalaureate) kuuluvia suomen kielen opintoja.

Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu
www.lauantaikoulu.nl
info@lauantaikoulu.nl

Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu on ollut toiminnassa vuodesta 1981 lähtien, ja sen tehtävä on levittää suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Koulussa on opetusryhmiä eri-ikäisille lapsille sekä aikuisille.


Suomen edustustot ja muut viralliset laitokset

Suomen Suurlähetystö
Groot Hertoginnelaan 16
2517 EG Den Haag
p. +31 70 346 9754
f. +31 70 310 7174
e. sanomat.haa@formin.fi
w. www.finlande.nl

Haagissa oleva suurlähetystö on Suomen virallinen edustaja Alankomaissa ja sen tehtävänä on edistää maittemme välisiä poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisuhteita, aktivoida yhteyksiä ja yhteistyötä eri aloilla sekä välittää tietoa Suomesta. Suurlähetystö edustaa Suomea lisäksi Alankomaissa sijaitsevissa kansainvälisissä järjestöissä.

Finland Trade Center
Embassy of Finland
Groot Hertoginnelaan 16
2517 EG The Hague
The Netherlands
p. +31-70-302 3930
f. +31-70-302 3939
e. hague@finpro.fi

Finpron Haagin toimisto on osa kansainvälistä Finpro-organisaatiota. Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpron suorittamat toimeksiannnot ovat luottamuksellisia ja perustuvat kunkin yrityksen erityistarpeisiin.

Finnish Tourist Board Benelux
c/o Nordica Travel Net b.v.
Schiphol Blvd. 185
1118 BG Schiphol
p. 020-3163813
f. 020-3163814
e. info@nordicatravel.net

Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) toiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen Alankomaissa. Niistä merkittävin on yhdessä alan toimijoiden kanssa tapahtuva Suomen markkinointi matkakohteena. Tästä osiosta vastaa MEKin Beneluxin markkinointiedustaja Nordica Travel Net.


Sekalaista

Finnish Dutch Trade Guild
Secretariaat / sihteeri:
Mr. P.A.Timonen (Vandervoodt Advocaten)
Ringdijk 173
3052 KT Rotterdam
p. 010-422 05 55
f. 010-422 94 04
e. timonen@planet.nl
w. www.fdtg.org

Finnish Trade Guild on sellaisten yritysten foorumi Alankomaissa, joiden liiketoiminta liittyy Suomeen.Tällaisten yritysten ja yhteisöjen työntekijät voivat anoa ”Business Clubin” jäsenyyttä, josta viime kädessä päättää Killan hallitus. Killan ensisijainen tarkoitus on edistää Suomen ja Alankomaiden välisiä liikesuhteita tukemalla keskinäisiä kontakteja. Tämä tapahtuu erilaisten aktiviteettien kautta. Killan aktiviteeteissä käytetään yhteisenä kielenä englantia.

Suomalainen kirjasto
Suomen Merimieskirkko
Finse Zeemanskerk
s’-Gravendijkwal 64
NL-3014 EG Rotterdam
p. +31-10-436 6164
p. +31-10-436 0658 (k)
f. +31-10-436 7505
e. info@finsekerk.com
w. www.finsekerk.com

Suomen Merimieskirkolla on yhdessä Alankomaat-Suomi -ydistyksen kanssa pieni kirjasto, jossa on suomenkielisiä kirjoja. Lainaaminen on mahdollista, kun kirja(t) haetaan ja palautetaan henkilökohtaisesti.


Yhteydet Suomessa

Alankomaiden Suurlähetystö
Eteläesplanadi 24 A
00130 Helsinki
p.(09) 661 737
f. (09) 654 734
e. nlgovhel@kolumbus.fi
w. www.netherlands.fi

Suomi-Hollanti seura ry
PL 40
89601 Ämmänsaari
p. (08) 719 1204 päivisin
f. (08) 711 554

Perustettu 1986. Jäsenmäärä 40. Siht./yhdyshenkilö Alpo Rissanen, p. (08) 719 1213